parkety

PARKETY A MOZAIKY

Dřevěné parketové vlysy a mozaiky jsou používány již po celá staletí, konstrukce jednotlivých prvků  se prakticky nemění.

Parkety se už nepřibíjejí hřebíky, ale lepí speciálními lepidly. Podlaha tak nemůže vrzat a skřípat, jak se stávalo u dřívějších technologií pokládky.  Zdokonaluje se také výrobní technologie – přesnost opracování, vysušení, na správnou vlhkost v celé hmotě dřeva.

Masivní dřevo lze mnohokrát přebrousit a podlaha má tak velmi dlouhou životnost.  Dřevo stále pracuje, jeho objem se mění v závislosti na změnách teploty a vlhkosti. Ideální prostředí pro dřevo i pro člověka je teplota kolem 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Výrazné změny těchto hodnot způsobují sesychání nebo naopak bobtnání.

parkety

Podlaha z masivního dřeva je dlouhodobá investice, umožňuje opakovanou renovaci, ale je náchylná na mechanické poškození a vyžaduje šetrnou údržbu. U dřevěných parket je možné volit mezi nekolika styly pokládky.