OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IPE a MERBAU

IPE:

O IPE se velmi často hovoří jako o nejkvalitnějším deckingu světa. Ipe někdy rovněž nazývané Brazilský ořech, má nádhernou dekorativní strukturu s výraznými letokruhy. Díky své vysoké hustotě až 1300 kg/1 m3 nabízí vysokou odolnost a extrémní tvrdost, je odolné proti hmyzu, termitům, plísním, hnilobě a mnoha druhům kyselin. Ipe je rovněž obtížně zápalné.

Podobně jako u dřeviny Merbau se jedná o olejnatou dřevinu s obsahem barviv zvaných Lapačol, které po uvolnění a zaschnutí na povrchu mohou vytvořit jemnou žlutavou práškovou vrstvu. Zpočátku se ze dřeva vlivem deště či jiných vlhkosí uvolňuje barvivo, které může obarvit místa v okolí. Barvivo se vyplavuje v menší míře než je tomu u dřeviny Merbau. Jedná se o dřevo s vyšším indexem sesychání nicméně s velmi nízkými hodnotami kroutivosti a zakřivení a proto patří společně s dřevinou Merbau mezi to nejlepší.

MERBAU:

Venkovní dřevěné terasy z dřeviny Merbau. Merbau je jednou z nejkvalitnějších dřevin světa s velmi dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Vysoká odolnost proti povětrnosti, trvanlivost, vysoce stabilní dřevinu s vysokým obsahem olejnatých pryskyřic podobně jako Dřevina Teak. Merbau však nabízí vyšší tvrdost , odolnost a stabilitu. Díky svým vlastnostem patří rovněž i k velmi oblíbeným interiérovým dřevinám.

Velmi nízké hodnoty tangenciální sesychavost cca jen 2,6 – 4% u sušeného dřeva. Během vystavení dřeviny Merbau dešti či vysoké vlhkosti se z počátku část přírodních olejů vyplavuje ze dřeva ve formě hnědé tekutiny podobné černé kávě. Proces vyplavování trvá obvykle dle četnosti a intenzitě dešťů v řádu týdnů. Dbejte na to, aby přírodní barvivo, které se během deště bude z dřeviny vyplavovat, neobarvilo místa pod a v okolí. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým svodem.